Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

informuję o zwołaniu

XLV sesji kończącej VII kadencję Rady Miejskiej

 

w dniu 30 października 2018r. o godz. 13:00

w budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu,

 

ul. Dworcowa 8 (budynek po byłym kinie)

 

 

   Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.
 4. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2018-2028.
 5. Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2018.
 6. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w kadencji 2014-2018.
 7. Podsumowanie działalności Rady Miejskiej w okresie   kadencji 2014-2018.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                 Przewodniczący

                                             Rady Miejskiej

                                     /-/ Brygida Starczak

 

INFORMACJA

 

 

            Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, odbędzie się                   w dniu 30 października 2018 roku o godz. 11:45  w  pokoju  nr 9 Urzędu Miasta               i Gminy w Pasymiu.

Tematem  posiedzenia  będzie:

 

 1. Omówienie materiałów sesyjnych:

 

 • Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2018-2028.
 • Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2018.

     2.  Sprawy różne.

                                                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący                                                                                                                           Rady Miejskiej

                                                                                                                               /-/ Brygida Starczak