Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

                                                           INFORMACJA                                           

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej                   i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, odbędzie się                                                           w dniu 09 kwietnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 1100 w pokoju Nr 9 Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu z następującym porządkiem obrad:

  1. Gospodarka śmieciowa - przebieg odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
  2. Analiza przestrzegania przez mieszkańców i turystów regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Pasym.
  3. Analiza stanu dróg po okresie zimowym.
  4. Analiza zasad postępowania z bezdomnymi zwierzętami.
  5. Atrakcyjność naszej gminy jako gminy turystycznej.
  6. Analiza działań gminy w kierunku podniesienia atrakcyjności w zakresie wędkarstwa  i gospodarki rybackiej.
  7. Analiza działań gminy w zakresie ochrony środowiska.

           

Przewodnicząca

                                                                                  Komisji Rolnictwa,   Gospodarki Komunalnej

                                                                                             i Ochrony Środowiska

                                                                                        /-/   Hanna Barbara Gryczka