Głównej zawartości

Konsultacje

 Zarządzenie Nr 56

Burmistrza Miasta Pasym

z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pasym z Organizacjami Pozarządowymi

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 Regulaminu Konsultacji stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLI/243/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji, zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pasym z Organizacjami Pozarządowymi

§ 2

Ogłoszenie o konsultacji stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ogłoszenie

o konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Pasym

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014 roku.

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Pasym.

  1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014 roku.

  2. Termin konsultacji: od 25.09 do16.10 2013 roku.

  3. Forma konsultacji: złożenie opinii lub przedłożenie ankiety drogą pocztową na adres: 12-130 Pasym, ul. Rynek 8, elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu.

  1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Organizacyjno – Społeczny w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu.


W załączeniu:

  1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014 roku;

  2. Ankieta.