Głównej zawartości

strona główna

Jednostka organizacyjna: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

Adres: 12-130 Pasym, ul. Rynek 8

NIP Urzędu: 745 000 43 84

REGON Urzędu: 000538314

W relacjach finansowych Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu występuje

jedynie jako płatnik podatku dochodowego i składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

i Fundusz Pracy od wynagrodzeń zatrudnionych w tym Urzędzie pracowników.

W pozostałych relacjach finansowych podmiotem właściwym jest:

Gmina Pasym
Adres: 12-130 Pasym, ul. Rynek 8

NIP Gminy: 745 184 15 21

REGON Gminy: 510743670

Gmina Pasym i Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu korzystają z jednego

podstawowego rachunku bankowego, na który, m.in., należy wpłacać

wszystkie należności Gminy Pasym (w tym podatki i opłaty lokalne).

Dane tego rachunku bankowego to:

posiadacz rachunku: Gmina Pasym, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym

nr rachunku: 86 8838 1060 2009 0600 0101 0001

w                                      Banku: Bank Spółdzielczy w Szczytnie, Oddział w Pasymiu.

kod SWIFT: POLUPLPR

IBAN: PL 86 8838 1060 2009 0600 0101 0001

UWAGA!!!

W związku z zauważonymi problemami w realizacji od dnia 1 lutego 2016 r. płatności z zagranicy na ww. rachunek, Bank obsługujący Gminę Pasym dnia 16 lutego 2016 r. założył rachunek pomocniczy do obsługi przelewów z zagranicy na rzecz Gminy Pasym. Dane tego rachunku to:
posiadacz rachunku: Gmina Pasym, ul. Rynek 8, 12,130 Pasym
CODE SWIFT: POLUPLPR
IBAN: PL 16 8838 0005 9001 0600 0101 0020

Wg. informacji banku problemy te spowodowane są brakiem aktualizacji przez niektóre banki zagraniczne pełnej listy oddziałów banków zrzeszonych w Grupie BPS.